Bilder

Mingel vid invigning 2017.07.02
Kioskchefen Hugo Nyman t v.

IMG_3614

Visst renoveringsbehov fanns 2016

IMG_3610Kanske bättre att spela inomhus idag…

Styrelsen 2017-2018 från vänster: Susanne Bragard, Johan Björksund, Richard Ahl (revisor), Per Andersson, Anne Henrichson, Erik Isacsson.