Bilder

IMG_3614
Klubbhuset: Visst renoveringsbehov fanns 2016 och tack vare välvilliga sponsorer kunde vi 2018 dra in el och öppna en liten kiosk.
Mingel vid invigning 2018 av det nyrenoverade klubbhuset och kiosken.

.

Styrelsen 2017-2018 från vänster: Susanne Bragard, Johan Björksund, Richard Ahl (revisor), Per Andersson, Anne Henrichson, Erik Isacsson.
Tennisskola 2019: Många deltagare under sakkunnig ledning. Och fint väder hela veckan.
Tennisskola 2019: Återväxten verkar tryggad.
Anne är tennisskolans rektor sedan 27 år.
Tennisbanorna 2019: Glimminge planterings medelpunkt.