Kontaktuppgifter, bankgiro


Medlemsfrågor
JOHAN BJÖRKSUND  
Tel 0700-897504

Övriga ärenden

RICHARD AHL (ordförande)
Tel 076-894 50 56

OBS! Speltimmar och medlemsavgifter betalas via MATCHi.se.

Övriga inbetalningar till GSTK görs på bankgiro 775-5580